Na tej stronie publikujemy najważniejsze uchwały Zarządu ROD Zagórze. Uchwały te obowiązują i są bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania ogrodu.

 

Uchwała nr. 22  zarządu ROD Zagórze w Sosnowcu z dnia 24.03.2020

 Działając na podstawie uchwały nr. 44/2020  Krajowego Zarządu PZD z dnia 11.03.2020. zarząd ROD Zagórze postanawia:

 1.    Przesunąć termin Konferencji Delegatów ROD Zagórze na czas po epidemii korona wirusa COVID-19 nie później niż do 31.07.2020 r.

2.    2. Zamknąć biuro zarządu i podjąć pracę zdalną przez zarząd ROD do odwołania.

3. 3. Zbierać zaliczkowe opłaty za działki w/g stawek z roku 2019 z zastrzeżeniem opłat za śmieci, które wzrosły o 40% zgodnie z umową zarządu, a firmą Białczyk Group o kosztach wywozu śmieci.

4.    4.Opłaty będą przyjmowane tylko na konto ROD Zagórze, PKO/O Sosnowiec 24 1020 2498 0000 8302 0150 4703, kasa nieczynna do odwołania.

5.    5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała 3/2019

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zebrań na poszczególnych segmentach ogrodu:

Ogród przy DD i Malinka - 18.03.2019, Ogród Kamienna - 20.03.2019, Duży Ogród - 25.03.2019. Wszystkie zebrania I termin 16:00, II termin 16:30.

 

Uchwała 4/2019

Konferencja Delegatów odbędzie się dnia 12.04.2019 o godz.16:00.

 

Uchwała 6/2019

Opłata inwestycyjna pozostaje na poziomie roku 2018 i wynosi 700 od nowego działkowca.

 

Uwaga! Od dnia 25.10.2017 nie obowiązują dodatkowe opłaty za śmieci od nabywającego i zbywającego działkę.

UCHWAŁA nr 22/2016

    Zarząd podjął uchwałę o podniesieniu opłaty inwestycyjnej dla nowych działkowców do kwoty 600 zł oraz ustalił dodatkową opłatę za śmieci na kwotę 100 zł. Podwyższona opłata ogrodowa wynosi 300 zł.  Działkowiec przekazujący prawo do działki innemu użytkownikowi wnosi  dodatkową opłatę za śmieci w wysokości 300 zł. ( kwota ta wynika z tego, że działkowiec przekazujący działkę wyrzuca do kontenera znaczne ilości śmieci co podnosi koszty ich wywozu. Jest to równowartość 1/2 kontenera, a została ustalona na podstawie kilkuletnich obserwacji). Opłata ta jest niezależna od rocznej opłaty śmieciowej. Członkowie najbliższej rodziny opłacają tylko podwyższoną opłatę ogrodową (300 zł)bez dodatkowych opłat.

 

UCHWAŁA nr 76/2015

Zarząd podjął uchwałę o wymianie bezpieczników w altanach na bezpieczniki typu "S" max 16A do 30 czerwca 2016 r. Odpowiedzialność spoczywa na każdym działkowcu, który dokona wymiany na własny koszt. Po tym terminie wyłączymy podawanie energii elektrycznej do działek, które nie mają odpowiedniego zabezpieczenia.

Przyjęto jednogłośnie

 

UCHWAŁA nr 77/2015

- Zarząd podjął uchwałę o wymianie liczników energii elektrycznej.

Dotyczy liczników uszkodzonych, niesprawnych zakwalifikowanych do wymiany przez elektryka

Koszt licznika  (50 zł)  ponosi działkowiec. Po stwierdzeniu, że zgłoszony do wymiany licznik jest sprawny działkowiec ponosi również koszty jego wymiany. Pierwszego w sezonie włączenia wyłączonego (wybitego) bezpiecznika w rozdzielce na daną działkę elektryk wykonuje bezpłatnie - każde następne to koszt 10 zł

Przyjęto jednogłośnie

 

UCHWAŁA nr 78/2015

- Zarząd podjął uchwałę o wymianie liczników poboru wody.

Koszt licznika jak i wymiany lub legalizacji ponosi działkowiec. Wymiany należy dokonać po okresie jego przydatności do użytku.

Przyjęto jednogłośnie

 

UCHWAŁA nr 80/2015

Odwołanie z funkcji członka zarządu i I-szego v-ce prezesa zarządu pana Zenona Gerke w związku z nie wypełnianiem przyjętych obowiązków i nie uczestniczeniem w pracach zarządu, braku współpracy z Prezesem Zarządu oraz członkami zarządu a także ignorowanie uchwał zarządu.

Pan Zenon Gerke swoim postępowaniem przyczynia się do kreowania złego wizerunku zarządu ROD „Zagórze”

Przyjęto przy 7 głosach za oraz 2 wstrzymujących

 

UCHWAŁA nr 81/2015

Powołanie Eugeniusza Ponitcherę na członka zarządu i I-szego v-ce prezesa zarządu.

Przyjęto jednogłośnie

 

UCHWAŁA nr 83/2015

Zarząd podjął uchwałę o podwyżce Firmie Jacek opłaty dzierżawnej za Dom Działkowca o 630 zł/m-c co zostało wyliczone na podstawie wskaźnika inflacji w ciągu ostatnich 5 lat

Przyjęto jednogłośnie