Aktualności 

Opłaty za 2020 rok w formie zaliczki zostały uruchomione. Do pobrania druk przelewu i druk wpłaty gotówkowej Prosimy o wpłaty.Kto z Państwa nie ma jeszcze konta internetowego prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zapytania. Czytaj uchwałę zarządu

Od 13.05.2020 będzie czynne biuro oraz kasa ROD Zagórze przy al. Paderewskiego 2 w każdą środę od 14:00 – 18:00.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności i nie grupowanie się przed budynkiem. Do kasy będziemy wpuszczać po 1 osobie. Obowiązują maski i rękawice. Środek dezynfekujący będzie dostępny przed kasą.

Od 05.05.2020 będzie można wjechać na ogród w celu dowiezienia ciężkich materiałów budowlanych, mebli itp  w każdy wtorek w godz. 8;00-18:00 po uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu.

Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii - 27.03.2020

Zarząd ROD „Zagórze” w Sosnowcu Aleja Paderewskiego 2 wydzierżawi na czas nieokreślony salę bankietową o powierzchnią 340m/2 wraz z kuchnią/zapleczem oraz pomieszczeniami administracyjnymi i węzłem sanitarnym.Możliwość podnajmu sali bankietowej wraz ze strefą 15 pokoi gościnnych o powierzchni 15m/2 każdy.

Budynek posiada zezwolenia administracyjne /budowlane wszystkie dokumenty wymagane

do zgłoszenia działalności gospodarczej.Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie 505 983 663 lub osobiście w biurze Zarządu.

Wszyscy Działkowcy mają obowiązek przestrzegania regulaminu ROD i stosowania się do jego przepisów.  Więcej.

Szanowni Działkowcy. Zgodnie ze statutem PZD i regulaminem ROD wszyscy , którzy budują lub remontują altany mają obowiązek pisemnego zgłoszenia tego faktu wraz ze szkicem sytuacyjnym i wymiarami  do zarządu ROD.   więcej    podanie...

 

 

Grupa otwarta  

 

 Koszty wywozu śmieci....czytaj

Do boksów na gałęzie nie wolno wyrzucać....czytaj

Po raz kolejny prosimy Państwa o racjonalne....czytaj

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD - 26.03.2020...czytaj uchwałę

Uroczystość 50 - lecia ROD Zagórze 22.09.2018

Chcesz przenieść prawo do działki Zapoznaj się z zasadami przeniesienia (zbycia lub nabycia działki),

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów napływają pytania związane z procedurą przekazania działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy o ROD. Należy wyraźnie zaznaczyć, że działkowiec jest jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem...czytaj więcej

Czytaj również pytania i odpowiedzi

Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych...więcej

Altana na działce może mieć powierzchnię do 35m2 mierzoną po zewnętrznej stronie zabudowy...czytaj więcej

Z dniem 05.01.2018 r. został uruchomiony elektroniczny system obsługi Działkowca. Zakładka Opłaty => Moje opłaty ....więcej

Z dniem 01.01.2017 zmieniły się przepisy w sprawie wycinki drzew i krzewów. Dotyczy to również działkowców ...więcej

Przypominamy wszystkim działkowcom, że zgodnie z zarządzeniem Władz miasta Sosnowca obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów i innych materiałów na terenie miasta, a więc i ogródkach działkowych. więcej...