Aktualności 

Zarząd ROD „Zagórze” w Sosnowcu Aleja Paderewskiego 2 wydzierżawi na czas nieokreślony salę bankietową o powierzchnią 340m/2 wraz z kuchnią/zapleczem oraz pomieszczeniami administracyjnymi i węzłem sanitarnym.Możliwość podnajmu sali bankietowej wraz ze strefą 15 pokoi gościnnych o powierzchni 15m/2 każdy.

Budynek posiada zezwolenia administracyjne /budowlane wszystkie dokumenty wymagane

do zgłoszenia działalności gospodarczej.Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie 505 983 663 lub osobiście w biurze Zarządu.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD  Zagórze( Ogród przy DD, Ogród Kamienna i Ogród Malinka) odbędzie się w dniu 04.03.2020, a Duży Ogród w dniu  09.03.2020 w Domu Działkowca al. Paderewskiego 2 (sala górna)

I termin – godzina 16:00

II termin – godzina 16:30

czytaj więcej

Od 27.11.2019 - 26.02.2020 biuro zarządu ROD będzie w środy czynne o godzinę krócej czyli od 14:00 - 17:00.

Od 1.11.2019  do wiosny bramy wjazdowe nie będą otwierane.

Prosimy  o wstrzymywanie się z wyrzucaniem śmieci kiedy pojemniki są pełne. Można trochę poczekać na wywiezienie pojemników, które wywozimy systematycznie, a nie sypać obok pojemnika bo to również podwyższa koszty wywozu. Za załadunek również musimy płacić.

Wszyscy Działkowcy mają obowiązek przestrzegania regulaminu ROD i stosowania się do jego przepisów. Od kilku lat zwracamy się do Państwa o wycięcie żywopłotów, które są posadzone na alejkach, czyli części wspólnej. Więcej....

 

Jak zrobić i korzystać z kompostownika na działce?   Zobacz

 

Grupa otwarta    

  

Zobacz galerię 50 lecia ROD

APEL DO DZIAŁKOWCÓW przyjęty przez XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD - 25.10.2019

Uroczystość 50 - lecia ROD Zagórze 22.09.2018

Chcesz przenieść prawo do działki Zapoznaj się z zasadami przeniesienia (zbycia lub nabycia działki),

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów napływają pytania związane z procedurą przekazania działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy o ROD. Należy wyraźnie zaznaczyć, że działkowiec jest jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem...czytaj więcej

Czytaj również pytania i odpowiedzi

Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych...więcej

Altana na działce może mieć powierzchnię do 35m2 mierzoną po zewnętrznej stronie zabudowy...czytaj więcej

Z dniem 05.01.2018 r. został uruchomiony elektroniczny system obsługi Działkowca. Zakładka Opłaty => Moje opłaty ....więcej

Z dniem 01.01.2017 zmieniły się przepisy w sprawie wycinki drzew i krzewów. Dotyczy to również działkowców ...więcej

Przypominamy wszystkim działkowcom, że zgodnie z zarządzeniem Władz miasta Sosnowca obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów i innych materiałów na terenie miasta, a więc i ogródkach działkowych. więcej...

Szanowni Działkowcy. Zgodnie ze statutem PZD i regulaminem ROD wszyscy , którzy budują lub remontują altany mają obowiązek pisemnego zgłoszenia tego faktu wraz ze szkicem sytuacyjnym i wymiarami  do zarządu ROD.   więcej    podanie