Aktualności 

Zarząd ROD "Zagórze" zatrudni gospodarza na ogrodzie przy Domu Działkowca. Jeśli działkowiec z ogrodu przy Domu Działkowca chciałby się podjąć pracy jako gospodarz ogrodu zapraszamy do biura zarządu w celu uzgodnienia warunków zatrudnienia.

Biuro Zarządu jest czynne od 11 stycznia 2021r w godzinach od 14:00 do 16:00 działkę można przepisać w środy od 14:00 do 16:00. Proszę nie przychodzić całymi rodzinami (tylko osoby zainteresowane) ze względu na ograniczenia - czerwona strefa. Będziemy dla państwa pracować zdalnie, dlatego osoby które dbaja o zdrowie i nie chcą się narażać na zakażenie a chcą przepisać działkę, dowiedzieć się o opłatach lub w innych sprawach proszone są o kontakt e-mail: rod@zagorze.sosnowiec.pl lub telefonicznie do ROD tel: 579 861 306. Prosimy działkowców o stosowanie się do obowiązujących obostrzeń. OBECNIE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE !!!

Działkowcy zalegający z opłatami za lata 2018-2020 prosimy o pilne uregulowanie zaległości. Osoby z zaległymi płatnościami otrzymają ostateczne wezwanie do zapłaty oraz skierowanie sprawy w celu egzekucji zaległosci. Koszty ponosi działkowiec.

W związku z uchwaleniem na Konferencji Delegatów nowej stawki na rzecz ogrodu w kwocie 0,50 zł/m2 (decyzja Delegatów przyjęta jednogłośnie w głosowaniu)każda działka ma do dopłacenia 0,07 zł/m2 razy ilość m2 działki

Opłaty za 2020 rok można wpłacać przelewem bankowym. Do pobrania druk przelewu i druk wpłaty gotówkowej Prosimy o wpłaty.Kto z Państwa nie ma jeszcze konta internetowego prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zapytania. Czytaj uchwałę zarządu

 

Na wszystkich segmentach ogrodu zostały skontrolowane liczniki energii, uszkodzone liczniki energii elektrycznej wymienione oczym zostali poinformowani działkowcy.

 

Od 15.11.2020 bramy ogrodu będą zamknięte dla wzjazdu samochodami na teren ogrodu.Bramy zostaną otwarte po okresie zimowym 30 marca 2021r.

 

Wszyscy Działkowcy mają obowiązek przestrzegania regulaminu ROD i stosowania się do jego przepisów.  Więcej.

 

Szanowni Działkowcy. Zgodnie ze statutem PZD i regulaminem ROD wszyscy , którzy budują lub remontują altany mają obowiązek pisemnego zgłoszenia tego faktu wraz ze szkicem sytuacyjnym i wymiarami  do zarządu ROD.   więcej    podanie...

 

 

Grupa otwarta  

 

 Koszty wywozu śmieci....czytaj

Do boksów na gałęzie nie wolno wyrzucać....czytaj

Po raz kolejny prosimy Państwa o racjonalne....czytaj

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. ...czytaj uchwałę

Uroczystość 50 - lecia ROD Zagórze 22.09.2018

Chcesz przenieść prawo do działki Zapoznaj się z zasadami przeniesienia (zbycia lub nabycia działki),

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów napływają pytania związane z procedurą przekazania działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy o ROD. Należy wyraźnie zaznaczyć, że działkowiec jest jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem...czytaj więcej

Czytaj również pytania i odpowiedzi

Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych...więcej

Altana na działce może mieć powierzchnię do 35m2 mierzoną po zewnętrznej stronie zabudowy...czytaj więcej

 

Z dniem 01.01.2017 zmieniły się przepisy w sprawie wycinki drzew i krzewów. Dotyczy to również działkowców ...więcej

Przypominamy wszystkim działkowcom, że zgodnie z zarządzeniem Władz miasta Sosnowca obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów i innych materiałów na terenie miasta, a więc i ogródkach działkowych. więcej...