Ogród Kamienna jest położony na terenie Sosnowca, graniczy bezpośrednio z terenami Dąbrowy Górniczej oraz Będzina. Zajmuje powierzchnię 74220 m2 i liczy 168 działek. W ostatnich latach zmodernizowano sieć wodną, wymieniając skorodowane rury stalowe na plastikowe typu PE, wyremontowano rozdzielnice elektryczne. Utwardzono miejsce postoju samochodów i drogę dojazdową. Wymieniono  ogrodzenie zewnętrznee i część rur odwadniających. Wykonano zamki do bram wejściowych na poszczególne alejki. W roku 2011 wykonano pomiary geodezyjne działek i naniesiono je na mapę. Koszty pomiarów poniósł OZ Śląski PZD. Zmodernizowano sieć elektryczną, podobnie jak na innych segmentach ROD. W 2014 roku wymieniono i pomalowano ogrodzenie zewnętrzne. W roku 2016 zamontowano i uruchomiono oświetlenie ogrodu, a w 2017 zamontowano i uruchomiono monitoring oraz wykonano odwodnienie alejki od strony lasu.