Jan Potera

prezes

 

 

Eugeniusz Ponichtera 

wiceprezes

 

 

Krzysztof Kania

skarbnik

 

Sławomir Woźniak

sekretarz

 

Szczepan Derbin

członek

 

Zbigniew Orlean

członek

 

Jan Łacek

członek

 

Marian Sromek

członek  

       

Edward Deja

członek