Duży Ogród jest największym segmentem ROD "Zagórze" i liczy 650 działek na ogólną powierzchnię 197709 m2.  Są to w przeważającej większości działki o powierzchni 300 m2. W ostatnich latach ogród został gruntownie zmodernizowany. Wymieniono ogrodzenie zewnętrzne i wykonano bramy na poszczególne aleje, zmodernizowano sieć wodną wymieniając skorodowane rury stalowe na plastikowe typu PE, na alejkach wykonano studnie wodomierzowe wraz z wymianą wodomierzy. Utwardzono drogi dojazdowe, główną aleję ogrodu i miejsca postoju samochodów. W roku 2010 zmodernizowano sieć elektryczną wymieniając część uszkodzonych kabli, wszystkie rozdzielnice energii elektrycznej na poszczególne działki oraz montując  liczniki elektroniczne. W efekcie tych modernizacji ogród jest bardziej nowoczesny , funkcjonalny i bezpieczny. Nie ma ubytków wody i energii elektrycznej co było dużym problemem przed modernizacją. W roku 2011 wykonano pomiary geodezyjne działek i naniesiono je na mapę. Koszty pomiarów poniósł OZ Śląski PZD. W 2015 r. z  własnych środków finansowych (35 000 zł) wymieniono rurę przyłącza wodnego zasilającego ogród.    Z roku na rok ogród jest coraz ładniejszy, zmienia swój wygląd i dostarcza wielu radości jego użytkownikom. W roku 2013 i 2014 wykonano 5 bram rozsuwanych i pomalowano dwustronnie całość ogrodzenia. W roku 2016 i 2017 zamontowano kamery monitoringu i wykonano oświetlenie 3 głównych alejek, zamontowano tabliczki informacyjne w poszczególnych alejkach i wykonano nowe tablice ogłoszeń. Wymieniono wszystkie wodomierze na całym ogrodzie i wyremontowano rozdzielnię elektryczną główną oraz dach na pomieszczeniu przy bramie 2.