Aktualności 

Od dnia 23.09.2020r na wszystkich ogrodach są odczytywane liczniki wody i energii. od 7 października będzie można zapłacić tak jak dotychczas przez konto interntowe (panel działkowca) lub w kasie ROD.

Wodę na ogrodzie zakrecimy po 20 października (zależy od warunków pogodowych)

W związku z uchwaleniem na Konferencji Delegatów nowej stawki na rzecz ogrodu w kwocie 0,50 zł/m2 (decyzja Delegatów przyjęta jednogłośnie w głosowaniu)każda działka ma do dopłacenia 0,07 zł/m2 razy ilość m2 działki

Opłaty za 2020 rok można wpłacać przelewem bankowym. Do pobrania druk przelewu i druk wpłaty gotówkowej Prosimy o wpłaty.Kto z Państwa nie ma jeszcze konta internetowego prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zapytania. Czytaj uchwałę zarządu

 

Od 01.10.2020 jest czynne biuro oraz kasa ROD Zagórze przy al. Paderewskiego 2 w każdy pon 14:00 - 16:00 i każdą środę od 14:00 – 17:00.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności i nie grupowanie się przed budynkiem. Do kasy będziemy wpuszczać po 1 osobie. Obowiązują maski i rękawice. Środek dezynfekujący będzie dostępny przed kasą.

 

Od 05.05.2020 będzie można wjechać na ogród w celu dowiezienia ciężkich materiałów budowlanych, mebli itp  w każdy wtorek w godz. 8;00-18:00 po uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu.

 

Wszyscy Działkowcy mają obowiązek przestrzegania regulaminu ROD i stosowania się do jego przepisów.  Więcej.

 

Szanowni Działkowcy. Zgodnie ze statutem PZD i regulaminem ROD wszyscy , którzy budują lub remontują altany mają obowiązek pisemnego zgłoszenia tego faktu wraz ze szkicem sytuacyjnym i wymiarami  do zarządu ROD.   więcej    podanie...

 

 

Grupa otwarta  

 

 Koszty wywozu śmieci....czytaj

Do boksów na gałęzie nie wolno wyrzucać....czytaj

Po raz kolejny prosimy Państwa o racjonalne....czytaj

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. ...czytaj uchwałę

Uroczystość 50 - lecia ROD Zagórze 22.09.2018

Chcesz przenieść prawo do działki Zapoznaj się z zasadami przeniesienia (zbycia lub nabycia działki),

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów napływają pytania związane z procedurą przekazania działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy o ROD. Należy wyraźnie zaznaczyć, że działkowiec jest jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem...czytaj więcej

Czytaj również pytania i odpowiedzi

Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych...więcej

Altana na działce może mieć powierzchnię do 35m2 mierzoną po zewnętrznej stronie zabudowy...czytaj więcej

 

Z dniem 01.01.2017 zmieniły się przepisy w sprawie wycinki drzew i krzewów. Dotyczy to również działkowców ...więcej

Przypominamy wszystkim działkowcom, że zgodnie z zarządzeniem Władz miasta Sosnowca obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów i innych materiałów na terenie miasta, a więc i ogródkach działkowych. więcej...