Ogród Malinka jest najmniejszym segmentem ROD i liczy 17 działek. Zajmuje teren 5866 m2. Jak wszystkie segmenty jest wyposażony w wodę i energie elektryczną. Jest to ogród prawie przydomowy ponieważ jego użytkownicy mieszkają na pobliskim osiedlu mieszkaniowym.  W roku 2011 wykonano pomiary geodezyjne działek i naniesiono je na mapę. Koszty pomiarów poniósł OZ Śląski PZD. W 2012 r. w ogrodzie została zmodernizowana sieć elektryczna, a w 2013 sieć wodna podobnie jak na innych segmentach ROD. W 2014 i 2016 roku zostało wymienione ogrodzenie zewnętrzne, wykonano nową bramę i wyremontowano drugą. Wyremontowano główną rozdzielnię elektryczną..