OGŁOSZENIA:

Gospodarz Ogrodu - Kulik Janusz

 

Teraz sam możesz zobaczyć wszystkie opłaty na swojej działce. Zobacz co trzeba zrobić

 

 

W związku z tym, że w Statucie PZD jest zapis o możliwości informowania działkowców o zebraniach i innych ważnych dla ogrodów sprawach pocztą elektroniczną prosimy działkowców, którzy posiadają adresy e-mail o wypełnienie zgody na taką formę powiadomień. Tutaj jest do pobrania formularz zgody. Formularz po wypełnieniu prosimy dostarczyć do biura zarządu lub po zeskanowaniu (konieczny jest własnoręczny podpis) przesłać pocztą elektroniczną na adres: rod@zagorze.sosnowiec.pl Obniży to znacznie koszty jakie ponosimy powiadamiając działkowców za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Wykonano modernizację sieci elektrycznej na ogrodzie.

 

 

Szanowni Państwo! Wielu działkowców wpłaca przelewem, ale w opisie nie podają za co ta wpłata. Proszę zapoznać się z prawidłowym wypełnieniem przelewu. Zobacz