Ogród przy Domu Działkowca liczy 101 działek i zajmuje wraz z Domem Działkowca 33171m2 powierzchni. To jeden z najmłodszych i najładniejszych segmentów ROD. Działki w przeważającej części mają po 300 m2 i są zadbane. Na tym ogrodzie również wymieniono  ogrodzenie zewnętrzne, wykonano dwie bramy, zmodernizowano sieć wodną wymieniając skorodowane rury stalowe na plastikowe typu PE, na alejkach wykonano studnie wodomierzowe wraz z wymianą wodomierzy.  Częściowo wyremontowano  sieć elektryczną.  W 2011 roku zmodernizowano sieć elektryczną  podobnie jak na Dużym Ogrodzie, i Ogrodzie Kamienna. Wykonano  pomiary geodezyjne działek i naniesiono je na mapę. Koszty pomiarów poniósł OZ Śląski PZD. Ogród zmienił swój wygląd również dlatego, że został wyremontowany Dom Działkowca i jego otoczenie, co jest dumą wszystkich działkowców ROD. W 2013 i 2014 roku wymieniono ogrodzenie zewnętrzne oraz bramę nr 2 i pomalowano je dwustronnie. W 2015 r. z  własnych środków finansowych (43 050 zł) wymieniono rurę przyłącza wodnego zasilającego ogród i Dom Działkowca. W roku 2016 i 2017 wykonano monitoring i częściowe oświetlenie ogrodu, wykonano nową bramę nr 1 i wyremontowano bramę nr.3.