OGŁOSZENIA:

Gospodarz Ogrodu -  Orlean Zbigniew - działka 228 tel. 602897835

Gospodarz Ogrodu -  Rydzek Andrzej- działka 328 tel. 663454155

Elektryk Ogrodu -  Poświata Jan - tel. 798298507

 

Teraz sam możesz zobaczyć wszystkie opłaty na swojej działce. Zobacz co trzeba zrobić

 

Bramy wjazdowe są otwierane tylko i wyłącznie w czwartki  w godz. 9:30 - 18:00.

Zgodnie z regulaminem ROD § 69 i § 70 wjazd na ogród może być podyktowany koniecznością przywiezienia materiałów lub osób mających trudności z poruszaniem się. Dlatego wjeżdżający po wyładowaniu materiału lub zawiezieniu osób niesprawnych niezwłocznie wyjeżdżają na parking.   

W wyjątkowych sytuacjach wjazd na ogród, tylko w dniach roboczych, należy uzgodnić z gospodarzem ogrodu.

Zgłoszenie powinno nastąpić 1 dzień przed planowanym wjazdem.

Telefony do gospodarzy:

Duży Ogród – brama 1 i 2 -  Orlean Zbigniew tel. 602897835

Duży Ogród - brama 3 i 4 -  Rydzek Andrzej tel. 663454155

Przypominamy wszystkim działkowcom o opłatach za działki za 2022 r. ( tym, którzy nie wnieśli opłat)

 

Szanowni Państwo. Prosimy nie stawiać samochodów przy bramie głównej ogrodu w pobliżu drzwi od śmietnika. Śmieciarka nie może wjechać i wywieźć kontenera. Nie składować również w tych miejscach żadnych odpadów. Tereny śmietników są monitorowane!!!

 

W związku z tym, że w Statucie PZD jest zapis o możliwości informowania działkowców o zebraniach i innych ważnych dla ogrodów sprawach pocztą elektroniczną prosimy działkowców, którzy posiadają adresy e-mail o wypełnienie zgody na taką formę powiadomień. Tutaj jest do pobrania formularz zgody. Formularz po wypełnieniu prosimy dostarczyć do biura zarządu lub po zeskanowaniu (konieczny jest własnoręczny podpis) przesłać pocztą elektroniczną na adres: rod@zagorzesosnowiec.pl Obniży to znacznie koszty jakie ponosimy powiadamiając działkowców za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Szanowni Państwo! Wielu działkowców wpłaca przelewem, ale w opisie nie podają za co ta wpłata. Proszę zapoznać się z prawidłowym wypełnieniem przelewu. Zobacz

 

 Przypominamy wszystkim Działkowcom, że bramy są otwierane w celu umożliwienia przewozu pod swoją działkę różnego rodzaju materiałów, samochodami o ciężarze całkowitym do 3 ton.