Aktualności 

ROD "Zagórze" na sektorze "Kamienna" wymieniono liczniki energii elektrycznej którym skończyła sie legalizacja. Obecnie wszystkie liczniki energii posiadają legalizacje do roku 2034.W ten sposób wzystkie liczniki w ROD "Zagórze" są nowe z aktualną legalizacją.

Dziękujemy za zaufanie jakim obdażyli nas działkowcy głosując na nas wyrażając akceptacje dotychczasowej pracy jak i przestawione propozycje rozwoju ogrodu w kadencji 2024-2028. Prezes-Sławomir Woźniak: Skarbnik Beata Snioch: sekretarz Zofia Gondek: V/ce prezes Dariusz Krawiec, członek zrządu Maria Molik. Komisją rewizyjną pokieruje Paweł Kołodziej, z/ca Elżbieta Orlean oraz sekretarz Zdzisława Kalota. Gratuluje wyboru wszystkim którzy chcą pracować dla ogrodu i działkowców. Dziękuje wszystkim którzy pracowali w mininej kadencji, dla mnie jako prezesa był to zaszczyt pracować z takim zespołem .. Dziękuje!

Info. Zostały wymieniane liczniki wody na ogrodzie Kamienna.

Zarząd ROD "Zagórze" przypomina iż zgodnie z uchwałą Konferencji Delegatów bramy są otwierane w czwartki od 9.30 do 18.00. Po terenie ogrodu poruszamy sie pojazdami o masie do 3,5t z predkością 10km/h.

W związku z wrzucaniem chwastów i trawy w miejscu składowania gałezi będziemy zmuszeni zamknąć te punkty ponieważ firmy rezygnują z odbioru kompstu bio. Przypominamy iż obowiązkiem działkowca jest kompostowanie odpadow zielonych. Obecnie przeprowadzamy kontrole o wykorzystaniu kompostowników brak skutkuje podwojeniem opłaty za odpady do 424,00 zł.
Zarząd ROD "Zagórze"

Regulamin ROD - §17 [Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej] pnkt.3) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o po podjęciu uchwały o wypowiedzeniu umowy.

Przypomina się iż niestosowanie się do regulaminu ROD i wyrzucanie odpadów wielko gabarytowych (tapczany, lodówki, meble itp.) oraz niebezpiecznych - papa,smoła , eternit , gruz, odpady budowlane będą zgłaszane na straż miejską. Będziemy bezwzględnie walczyć z tego typu postępowaniem działkowców oraz osób z zewnątrz aby uporzadkować gospodarkę odpadami..

Zarzad ROD "Zagórze" Info.

Opłaty za 2023 rok można wpłacać w kasie gotówką, Kartą bankomatową lub przelewem bankowym. Do pobrania druk przelewu i druk wpłaty gotówkowej Kto z Państwa nie ma jeszcze konta internetowego prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zapytania. Czytaj uchwały zarządu

 

 

Zobacz co słychać w ROD  

 

Aktualnie w ROD  

 

Wszyscy Działkowcy mają obowiązek przestrzegania regulaminu ROD i stosowania się do jego przepisów.  Więcej.

 

Szanowni Działkowcy. Zgodnie ze statutem PZD i regulaminem ROD wszyscy , którzy budują lub remontują altany mają obowiązek pisemnego zgłoszenia tego faktu wraz ze szkicem sytuacyjnym i wymiarami  do zarządu ROD.   więcej    podanie...

 Koszty wywozu śmieci....czytaj

Do boksów na gałęzie nie wolno wyrzucać....czytaj

Po raz kolejny prosimy Państwa o racjonalne....czytaj

Chcesz przenieść prawo do działki Zapoznaj się z zasadami przeniesienia (zbycia lub nabycia działki),

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów napływają pytania związane z procedurą przekazania działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy o ROD. Należy wyraźnie zaznaczyć, że działkowiec jest jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem...czytaj więcej

Czytaj również pytania i odpowiedzi

Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych...więcej

Altana na działce może mieć powierzchnię do 35m2 mierzoną po zewnętrznej stronie zabudowy...czytaj więcej

 

Z dniem 01.01.2017 zmieniły się przepisy w sprawie wycinki drzew i krzewów. Dotyczy to również działkowców ...więcej

Przypominamy wszystkim działkowcom, że zgodnie z zarządzeniem Władz miasta Sosnowca obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów i innych materiałów na terenie miasta, a więc i ogródkach działkowych. więcej...