Aktualności 

Zarząd ROD "Zagórze" zatrudni na umowę zlecenie gospodarza na Ogrodzie Dużym. Jeśli działkowiec z ogrodu chciałby się podjąć pracy jako gospodarz ogrodu zapraszamy do biura zarządu w celu uzgodnienia warunków zatrudnienia.

Biuro Zarządu jest czynne w poniedziałek od 14-16 środę w godzinach od 14:00 do 18:00. Będziemy także dla państwa pracować zdalnie, dlatego osoby które chcą przepisać działkę, dowiedzieć się o opłatach proszone są o kontakt e-mail: rod@zagorze.sosnowiec.pl lub telefonicznie ROD tel: 799 899 200 w dni robocze od 10-14.

Zarząd ROD "Zagórze" zatrudni gospodarza na ogrodzie przy Domu Działkowca. Jeśli działkowiec z ogrodu przy Domu Działkowca chciałby się podjąć pracy jako gospodarz ogrodu zapraszamy do biura zarządu w celu uzgodnienia warunków zatrudnienia.

Zarzad ROD "Zagórze" informuje iż obecna budowa torowiska w znaczny sposób utrudnia korzystanie z Bram 1 oraz 2 w związku z pracami budowlanymi.Jest to przejściowe utrudnienie a wykonawca zobowiązał sie do zabezpieczenia przejść i przejazdów na teren Ogrodu. Informacje pojawiające się jako by Dewoloper miaj prowadzic inwestycje i ingerować w teren ogrodu budując osiedle są nie prawdziwe. Wszystki ogrody ROD "Zagórze" należą do PZD i maja uregulowane grunty.

Działkowcy zalegający z opłatami za lata 2018-2020 prosimy o pilne uregulowanie zaległości. Osoby z zaległymi płatnościami otrzymają ostateczne wezwanie do zapłaty oraz skierowanie sprawy w celu egzekucji zaległosci. Koszty ponosi działkowiec.

Opłaty od roku 2021 można dokonywać kartą bankomatową oraz bezstykowo Blik w biurze Zarządu . Realizujemy e-platności Polska Bezgotówkowa - bez prowizji

Opłaty za 2020 rok można wpłacać przelewem bankowym. Do pobrania druk przelewu i druk wpłaty gotówkowej Prosimy o wpłaty.Kto z Państwa nie ma jeszcze konta internetowego prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zapytania. Czytaj uchwałę zarządu

Zarzad ROD zgodnie z uchwała delegatów o wymianie piecy weglowych na gazowe ogłosza przetarg na wykonanie w Domu Dzialkowca instalacji gazowej, wymiane grzejników wraz z montażem, montaż instalacji kominowej wentylacyjnej, wykonanie przyłacza gazowego. Adaptacje pomieszczenia na montaż kotłow Gazowych zgodnie z przepisami i wymaganiami bezpieczeństwa. Montaż okien i drzwi wejściowwe 140x210 spełniajace wymagania ppoż. Wykonawca powinien posiadac wszystkie wymagane uprawnienia.Projekt oraz dostep do budynku w biurze Zarzadu ROD.

***Czytaj Pełna Oferta Przetargowa***

 

W związku ze zmianami opłat za odpady komunalne na wysypiskach zarząd wysłał zapytanie do Remondisu firmy Białczyk o przedstawienie ofert i wybierze najkorzystniejszą ofertę dla działkowców. Bezwzględnie będziemy reagować na niestosowanie sie działkowców do regulaminu ROD dotyczące segregowania odpadów komunalnych oraz tzw niebezpiecznych - papa-eternit -steropian oraz gruz czy odpady wielko gabarytowe.

 

 

 

Grupa otwarta  

 

Wszyscy Działkowcy mają obowiązek przestrzegania regulaminu ROD i stosowania się do jego przepisów.  Więcej.

 

Szanowni Działkowcy. Zgodnie ze statutem PZD i regulaminem ROD wszyscy , którzy budują lub remontują altany mają obowiązek pisemnego zgłoszenia tego faktu wraz ze szkicem sytuacyjnym i wymiarami  do zarządu ROD.   więcej    podanie...

 Koszty wywozu śmieci....czytaj

Do boksów na gałęzie nie wolno wyrzucać....czytaj

Po raz kolejny prosimy Państwa o racjonalne....czytaj

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. ...czytaj uchwałę

Uroczystość 50 - lecia ROD Zagórze 22.09.2018

Chcesz przenieść prawo do działki Zapoznaj się z zasadami przeniesienia (zbycia lub nabycia działki),

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów napływają pytania związane z procedurą przekazania działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy o ROD. Należy wyraźnie zaznaczyć, że działkowiec jest jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem...czytaj więcej

Czytaj również pytania i odpowiedzi

Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych...więcej

Altana na działce może mieć powierzchnię do 35m2 mierzoną po zewnętrznej stronie zabudowy...czytaj więcej

 

Z dniem 01.01.2017 zmieniły się przepisy w sprawie wycinki drzew i krzewów. Dotyczy to również działkowców ...więcej

Przypominamy wszystkim działkowcom, że zgodnie z zarządzeniem Władz miasta Sosnowca obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów i innych materiałów na terenie miasta, a więc i ogródkach działkowych. więcej...