Aktualności 

Zarząd ROD „Zagórze” w Sosnowcu ul Paderewskiego 2 zgodnie z uchwałą nr 123/2022 z dnia 01 sierpnia 2022 ogłasza drugi przetarg na dzierżawę działki nr 244 „Ogród Duży” . Na działce znajdują się drzewa , krzewy, zabudowana altaną murowaną (działka nie uprawiana od czterech lat ,działka nie opłacona). Cena wywoławcza 50 000 zł (w tym zaległe opłaty oraz opłata inwestycyjna). Wszelkie informacje w zarządzie ROD „Zagórze”. Złożone oferty będą komisyjnie otwarte w dniu 05 grudnia o godzinie 16:00.
Zarząd ROD "Zagórze"

Zarząd ROD "Zagórze" jak co zakręcił wodę na wszystkich segmentach grodu. Rownież bramy są zamknięte, gospodarze mają tylko dyżur. Wszystkie sprawy prosze zgłaszać do Zarzadu ROD w dniach pracy biura. Przypominamy o zaległych opłatach (obecnie odsetki ustawowe są na poziomie 12%)
Zarząd ROD "Zagórze"

Zarząd ROD "Zagórze" zgłosił akces przystąpienia do "Pozakonkursowego projektu grantowego Rozwój zielonej infrastruktury" oraganizowanego przez ARiMR. Program jest finansowany w 100% przez Unie Eropejską stanowiące wsparcie ogrodów działkowych w ramach Programu Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz poprawa jakości środowiska miejskiego. Złożyliśmy wniosek na sfinansowanie projektu ekologicznego promującego ochrone środowiska bez wkładu własnego ROD na kwote 150 000 zł. Projekt finansowany w 100% czekamy na akceptacje. z ARiMR. Działkowcu i Ty powinieneś być EKO "Dbaj o Środowisko w którym mieszkasz !!!
Zarząd ROD "Zagórze"

W związku z wrzucaniem chwastów i trawy w miejscu składowania gałezi będziemy zmuszeni zamknąć te punkty ponieważ firmy rezygnują z odbioru kompstu bio. To zależy od działkowców z Dużego Ogrodu inne segmenty przestrzegają tych zasad. Jednoczosnie przypominamy iz obowiązkiem działkowca jest kompostowanie odpadow zielonych. Obecnie przeprowadzamy kontrole o wykorzystaniu kompostowników brak skutkuje podwojeniem opłaty za wywóz odpadów komunalnych do 424,00 zł.
Zarząd ROD "Zagórze"

Działkowcy zalegający z opłatami za lata 2020-2021 prosimy o pilne uregulowanie zaległości. Osoby z zaległymi płatnościami otrzymają ostateczne wezwanie do zapłaty oraz skierowanie sprawy do biura prawnego OZ Ślaskiego w Katowicach - koszty wezwania ponosi działkowiec. Regulamin ROD - §17 [Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej] pnkt.3) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o podjęciu uchwały o wypowiedzeniu umowy.

Przypomina się iż niestosowanie się do regulaminu ROD i wyrzucanie odpadów wielko gabarytowych (tapczany, lodówki, meble itp.) oraz niebezpiecznych - papa,smoła , eternit , gruz, odpady budowlane będą zgłaszane na straż miejską. W dniu 29 lipca na podstawie monitoringu zidentyfikowano samochód marki Ford Transit nr rej.SK..UP podrzucajacy okna z demontażu - zostało zgłoszone na policję i straż miejską. Będziemy bezwzględnie walczyć z tego typu postępowaniem działkowców oraz osób z zewnątrz aby uporzadkować gospodarkę odpadami..

Zarzad ROD "Zagórze" Info.

ROD "Zagórze" Info

Opłaty od roku 2021 można dokonywać kartą bankomatową oraz bezstykowo Blik w biurze Zarządu . Realizujemy e-platności Polska Bezgotówkowa - bez prowizji

Opłaty za 2020 rok można wpłacać przelewem bankowym. Do pobrania druk przelewu i druk wpłaty gotówkowej Prosimy o wpłaty.Kto z Państwa nie ma jeszcze konta internetowego prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zapytania. Czytaj uchwałę zarządu

 

 

Zobacz co słychać w ROD  

 

Strona ROD "Zagórze"  

 

Wszyscy Działkowcy mają obowiązek przestrzegania regulaminu ROD i stosowania się do jego przepisów.  Więcej.

 

Szanowni Działkowcy. Zgodnie ze statutem PZD i regulaminem ROD wszyscy , którzy budują lub remontują altany mają obowiązek pisemnego zgłoszenia tego faktu wraz ze szkicem sytuacyjnym i wymiarami  do zarządu ROD.   więcej    podanie...

 Koszty wywozu śmieci....czytaj

Do boksów na gałęzie nie wolno wyrzucać....czytaj

Po raz kolejny prosimy Państwa o racjonalne....czytaj

Chcesz przenieść prawo do działki Zapoznaj się z zasadami przeniesienia (zbycia lub nabycia działki),

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów napływają pytania związane z procedurą przekazania działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy o ROD. Należy wyraźnie zaznaczyć, że działkowiec jest jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem...czytaj więcej

Czytaj również pytania i odpowiedzi

Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych...więcej

Altana na działce może mieć powierzchnię do 35m2 mierzoną po zewnętrznej stronie zabudowy...czytaj więcej

 

Z dniem 01.01.2017 zmieniły się przepisy w sprawie wycinki drzew i krzewów. Dotyczy to również działkowców ...więcej

Przypominamy wszystkim działkowcom, że zgodnie z zarządzeniem Władz miasta Sosnowca obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów i innych materiałów na terenie miasta, a więc i ogródkach działkowych. więcej...